Plus

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Postępu 3 w Warszawie odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników mające za przedmiot m.in. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Polkomtel Sp. z o.o. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w roku 2014, jak również udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w minionym roku obrotowym.