Plus

OGŁOSZENIE WSPÓLNEGO PLANU TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE POMIĘDZY POLKOMTEL SP. Z O.O. ORAZ LITENITE LIMITED

Zarząd Spółki Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430 ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 5164§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 30 czerwca 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Litenite Limited z siedzibą w Nikozji o następującej treści:

  WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE POMIĘDZY POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ LITENITE LIMITED
     ANNOUNCEMENT OF THE COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION BETWEEN POLKOMTEL SP. Z O.O. AND LITENITE LIMITED

The Management Board of Polkomtel sp. z o.o. seated in Warsaw, entered in the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, under the number KRS 0000419430, hereby announces to the public, in accordance with article 5164 § 1 of The Commercial Companies Code of 15 September, 2000, that on 30 June 2017 the Common Draft Terms of a Cross-Border Merger by Acquisition between Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and Litenite Limited with its registered office in Nicosia has been agreed, adopted and signed. The content of the Common Draft Terms is as follows: 

  COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITlON BETWEEN POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AND LITENITE LIMITED