Plus

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o. wchodzą:
 

 • Przewodnicz±cy Rady Nadzorczej:
  Zygmunt Solorz;
   
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
  Heronim Ruta;
   
 • Członek Rady Nadzorczej:
  Józef Birka;
   
 • Członek Rady Nadzorczej:
  Aleksander Myszka;
   
 • Członek Rady Nadzorczej:
  Wojciech Pytel
   
 • Członek Rady Nadzorczej:
  Tomasz Szeląg