Plus

PLAN PODZIAŁU

PLAN PODZIAŁU POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONˇ ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ Z SIEDZIBˇ W WARSZAWIE PRZEZ PRZENIESIENIE CZʦCI MAJˇTKU NA PL 2014 SPÓŁKA Z OGRANICZONˇ ODPOWIEDZIALNO¦CIˇ Z SIEDZIBˇ W WARSZAWIE Z DNIA 26 LUTEGO 2018 ROKU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14